Acta Pocainia titullapa

Academia Pocainia

Mūsu senču viedajās gudrības dus ieslēgtas Pokaiņu svētakmeņos jau 65000 (pēc citiem avotiem - 230000) gadus. Ne šļūdonis tās spējis saberzt, ne plūdonis pludināt. Tomēr ir laiks pienācis tās atkal tautās nest. Tālab ar Visa Visuma Visu Viedā Krīvu Krīva Bērziņtēva rīkojumu uz Acta Pocainia redkolēģijas bāzes krīvēras 65006. gadā ir dibināta Academia Pocainia. Tās mērķis ir nodarboties ar Pokainoloģijas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, pētījumu rezultātus publicējot vienīgajā gana viedajā izdevumā - Acta Pocainia.