Ziņu vācele
Kas ir Pokaiņi
Vai pasaules centrs?
Pokaiņi – pasaules centrs
Vēsts no Melngalvijas
Dzirkstele, 06.08.02
Mājas Viesis, 26.07.02
Diena, 29.01.02
Diena, 16.08.00
Diena, 28.10.00
Kurzemes vārds, 10.06.98
Saeimas stenogramma, 04.12.97
Apukaļ uz sākumu