Kas tie tādi, kas raudāja
Bez koklītes vakarā?
Tie bij' visi Baltie Tēvi,
Bargo kungu klausītāj'...