Ievadi sākumā savu vārdiņu:

Atbildi uz jautājumiem, izvēloties atbildi, kas vispareizākā liekas esam.

 1. Kur ziemo vēži:
tepat aiz rijas stūra;
ierakušies dūņās ezeru krastos;
vēži neziemo, jo es tos ēdu visu cauru gadu;
 1. Cik pūrā sieku?:
6 (seši);
nezinu, man pūrā sieku nav;
kas var zvaigznes izskaitīt, zvirgzdus jūrā izlasīt;
 1. Cik latvju dainu Tu zini no galvas?
trejdeviņus simtus un turpinu sacerēt jaunas;
divus dučus;
visas: "Pūt, vējiņi!" un "Tur es dzēru, tur man tika";
 1. Kur palikusi Gaismas pils?:
nogrimusi Burtnieku ezerā;
izmainīta melngalvjiem pret sidrabkoklēm un staigulotēm;
nav bijusi tāda;
 1. Ko Tu darīji pirms trejdeviņām vasarām?
koklēju ar Sliktajiem Tēviem;
koklēju ar krustnešiem;
koklēju;
nekoklēju.
 1. No pēdējās Jāņu nakts Tev vislabāk palicis atmiņā:
kā neatradis papardes ziedu dadžu krūmā, grūti nopūties "Ko tad nu mēs, mēs jau maza tautiņa";
kā aizbaidīji odus no ugunskura ar skaņām dziesmām;
kā, pārkoklējies, Tu apvainojies uz visiem un aizgāji mežā nosalt;
ka svētbrīdis iestājās vēl pirms saules rieta;
kā spļāvi indi ugunskurā;
ļaudis daudz lieka sadaino, tas nav par mani;
nekas nav palicis atmiņā jau no iepriekšējā vakara.
 1. Pamanījis lielu dubļu piku Tu::
centies ar to notriekt no zirga krustnešu iekarotāju;
mēģini izdzīt no Dievzemītes kādu slikto tēvu;
pūlies sasmērēt labieša kažoku;
trāpi ar to bajāra bramanīgajā vaigā;
iemet pa cita bāleliņa salīkušo muguriņu.
 1. Dievzemītē steidzami vajadzētu uzcelt:
Nameja ozolkoka pili Tērvetē, kur dzīvot visiem virsaišiem;
Nacionālo tāšgubu, kurā sagāzt nevienam nesaprotamās krustnešu gudrības;
vēl vienu Zikurātu Pokaiņu mežā.
 1. Vairāk kā nedēļu nedabūjis spēkūdeni, Tu:
jūties ļoti labi un domā tā dzīvot tālāk;
čīksti kā izkaltusi ratu rumba;
nezinu, kopš izkāpu no šūpuļa, tā nav gadījies.
 1. Ar ko Laimas māte tev svētku galdu rotājusi:
daudz laimes un saujiņu putraimu;
sklandraušiem ar anšoviem;
krāsnī ceptiem rāceņiem;
pelmeņiem un ugunsūdeni.
 1. Līdzko beidzas klaušas, Tu steidz:
dainot zem sirmozoliem;
koklēt svētbirzī;
mācīties latvju dainas;
skatīt kumēdiņus škandalkastē;
 1. Cik augsts ir Zikurāts:
sēdoša suņa augstumā;
līdz padebešiem;
nav ne jausmas;
2 400 000 sprīžus dziļš.
 1. Par cik Tu pārdotu Zikurātu:
par kokļu kālu;
par 1 000 000 ozeriņiem;
par 1000 slikto tēvu naudiņām.
nemaz nemēģinātu, jo Zikurātam modri sargi.
 1. Kāpēc melngalvji un sliktie tēvi laiž pa-va-do-ņu-s:
lai redzētu Baltos Tēvus, kas no klaušām izmukuši;
viņiem pasprūk;
lai pētītu Pokaiņu mežu.
 1. Ar ko Tu dodies klaušās:
rakstītās kamanās;
ar bērīti-kleperīti;
čigānu kulbā;
karadraudzes ratu pakaļā;
pastaliņās.
 1. Ar ko Tu labprāt pārvietotos pa Dievzemīti:
rakstītām kamanām;
bērīti-kleperīti;
čigānu klubā;
karadraudzes ratu pakaļā;
pastaliņās.
 1. Cik zīļu Māras mātes vainadziņā:
nenoņēmis nepateikšu;
Māras mātei nebija vainadziņa;
seši duči.
 1. Cik gara ir Pērkontēva ugunsmilna:
pataustīšu, tad pateikšu;
Pērkontēvam nav ugunsmilnas;
seši sprīži.
 1. Ko Tu darītu, ja naidenieks Dievzemītē iebruktu:
vītu salmu zobentiņu;
censtos aizbaidīt ar skaļu vaidēšanu;
rakstītu naideniekam grāmatiņas par citiem Baltajiem Tēviem.
 1. Ko saka krīvs Kalniņtēvs vaidelotēm:
"Uzrādiet krūtis! Vai tik tur nav krustiņš?";
"Vai nevēlaties palasīt "Acta Feministica Lettica"?";
"Nododiet vainadziņus man glabāšanā, tie nekur nepazudīs!"
 1. Kuri sentēvi Tev ir vistuvākie:
Lāčplēsis un Koknesis;
Korķplēsis un Kokļnesis;
Iļja Muromietis un Aļoša Popovičs;
Melnais Bruņinieks un bīskaps Alberts;
Kangars un Kaupo.
 1. Kā Baltie Tēvi apsilda savas dūmu istabiņas:
ar melngalvju eļļu;
ar slikto tēvu purva dvašu;
ēdot daudz zirņu putras un dzerot ieskābušas kokles;
neapsilda vispār, jo koklējot ir silti tāpatās..
 1. Ejot garām Dižbajāru domes mājai Tu:
pacel rokas pret debesīm un kliedz visā nokoklētās balstiņas varenumā: "Sasper, Pērkon, šo odžu dzimumu!!!";
pieliec soli un neskaties tās virzienā, lai nedabūtu ar slānāmlīksti no bajāru karadraudzes un iegriezies kādā no blakus esošajām svētbirzīm (bajāru netiklības perēkļiem);
Ieraudzijis to, centies ierāpot (koklēšanas dēļ paiet vairs nevari) tuvākajā vārtrūme, jo zini, ka citādi Tevi savāks bajāru karadraudze;
ar skumjām atceries akmenī kalto Lielo Slikto Tēvu mūra mājas priekšā;
ieej, lai saņemtu Bajāru pr-ēm-iju par sacerējumu, kurā pierādīts, ka Zikurāta dziļums ir nevis 2400000 sprīžu, bet 2400001 olekts.
kā parasti, iegriezies tur nedaudz pastrādāt
 1. Klidzinot ar savu kleperīti pa Dievzemītes izdangātajiem ceļiem un cenšoties grambās nenolauzt kaklu, Tu laikus nepamani bramanīgas bajāru kamanas, kam priekšā un pakaļā trauc ar zibensgaismām aprīkoti bajāru karadraudzes rati. Karadraudze iegrūž Tevi ar visu kleperīti grāvī, uzskaita rīkstes un atbrīvo no lielāka skaita vaska ritulīšu. Tu:
Pieskrien klāt pie bajāra, krīti ceļos un, roku bučodams, kliedz: "Cienīgs žēlīgs lielskungs, es tā vairs nekad nedarīšu!";
Par notikušo uzzini tikai no rīta bajāru moku kambarī, parakstīdams tāsi, kurā tas viss izklāstīts, jo biji pārāk piekoklējies, lai kaut ko atcerētos;
Raksti grāmatas citiem bajāriem un blēņu tāsīm, meklējot taisnību.
 1. Izpildījis šo testu, Tu:
kā parasti - iesi salt un ciest;
pasmējies;
tā arī neko nesaprati;
nosūdzēsi Baltos Tēvus vagariem, ka neiet klaušās, bet sacer svētblēņas;
nolēmi steidzīgi apmeklēt Pokaiņu mežu.