Balto Tēvu Mītnes vieta
Baltie Tēvi Zikurātā,
Zelta Kokle Rociņā!
Kāda doma viņiem prātā?
Gremdējaties neziņā?
 
 
 Šīs tāsis ir radījuši Baltie Tēvi Laimas mātes skubināti un Pērkontēva spārdīti
 Lai gan autortiesības ir krustnešu izdomājums, tās visas pieder Krīvu Krīvam Bērziņtēvam (C)
Ja liekas, ka kaut kas nedarbojas, tad izmetiet Mikromīksto Pētnieku 5 un vairāk tur, kur tam arī jāatrodas - mēslainē!